Om oss

PC-akuten stänger för gott

PC-akuten stänger från och med 2021-09-01
Det betyder att lokal och telefon inte längre är bemannade.
För påbörjade ärenden hänvisas till e-post och Facebook Messenger.

För nya ärenden hänvisas till PL Data:
http://pldata.se/kontakt/
info@pldata.se
090 – 18 83 83